Coronapandemin och besöksnäringen

Besöksnäringen är den bransch som drabbas först av restriktionerna i samband med Coronapandemin. Sveriges befolkning rekommenderas att stanna hemma i största möjliga mån och, i övriga fall, iaktta social distansering. Verksamheter som inriktar sig på befolkningens geografiska rörlighet (hotell) samt på möten och social samvaro (restauranger) blir då synnerligen hårt drabbade. När efterfrågan så kraftigt […]