Coronapandemin och transportbranschen

Besöksnäringen är den bransch som drabbas först av restriktionerna i samband med Coronapandemin, tätt följt av transportbranschen. Sveriges befolkning rekommenderas att stanna hemma i största möjliga mån och, i övriga fall, iaktta social distansering. Vid sidan av verksamheter som inriktar sig på möten och social samvaro, så blir även transportnäringen hårt drabbade. Läs mer om […]