Mikroanalys

Analyser om enskilda delar av kommunens befolkning och arbetsmarknad. Läs om våra olika teman och beställ en egen analys av din kommun på valfritt tema.

Våra olika mikroanalyser:

  • Gymnasiebehörigheten bland avgående i åk 9
  • Inrikes & utrikes födda i befolkningen
  • Utbildningsnivåer
  • Övergång till högskolan
  • Befolkningsstrukturen och äldreomsorgen
  • Befolkningsprognos 2030
  • Yrkesstruktur och arbetsmarknad

Se exempel på mikroanalysen

Klicka på knappen för att ladda ner ett exempel på mikroanalysen

Begär offert

Fyll i offertformuläret så återkommer vi med en offert till dig.