Nobis Kommunanlys

om oss

Nobis är latin för Vi och det är precis det vi jobbar med – en bild av oss själva, en selfie av kommunen. Vi studerar kommunen och levererar statistik över dess förutsättningar, som de ser ut idag såväl som 10 år framåt.

Nobis kommunanalys har 20 års erfarenhet av lokala och regionala förhållanden och är politiskt och ideologiskt obundna. Vi levererar relevanta lokala analyser till Sveriges kommuner och regioner, och till en bråkdel av kostnaden för att anställa egen analyskompetens.

Glöm friskvårdstimmar, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och företagshälsovård – vi levererar bara det du behöver, kostnadseffektivt och utan att ta dina övriga resurser i anspråk.

Nobis ger dig beslutsunderlag i form av en lättillgänglig genomlysning av din kommun, dina unika förutsättningar och behov. Vi vill underlätta för dig att ta beslut såväl som att genomföra de beslut du behöver.

Välj själv om du vill ha en övergripande Kommunanalys eller en av våra Mikroanalyser.

Du kan även prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev Läget i länet, där kommunerna i ditt län belyses från olika håll.

Självklart kan du även kontakta oss med specifika behov och önskemål.

Välkommen till Nobis – vad behöver du veta?